Full Safety Package and Deposit as Low as 10%

Общи условия

Организация
Предлаганите пътувания са организирани от ПИНГВИН ТРАВЪЛ ООД, ЕИК 202936929, с адре на управление: София 1164, р-н Лозенец, ул. Света Гора 2 в сътрудничество с местни туристически агенции.

Записване
Сделката се счита за обвързваща за двете страни, когато навреме бъде платен депозит или цялата посочена цена за пътуване или услуга. Със заплащането на депозит клиентът същевременно потвърждава, че приема съответните описания и условия за дадено пътуване или услуга. Моля, внимателно следете дали всички обещани услуги, както и имената по паспорт, са правилно вписани и добавени във фактурата, както и в документите за пътуването. Пингвин Травъл не се придържа към сделки, които не фигурират във фактурата.

Правила за защита на личните данни
При събиране на необходимите данни от нашите клиенти при регистрация в уеб саита, Пингвин Травъл следва правилата на настоящия раздел и принципите за съхранение на лични данни по действащия Закон за защита на личните данни. Пингвин Травъл, работейки винаги в рамките на закона, запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни след уведомяване на потребителите/посетителите на настоящата уеб страница.

Разкриване на информацията на трети лица
Пингвин Травъл не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на penguin.bg и неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

Начини за плащане
- В брой
- С банкова карта с брандове на БОРИКА, VISA и MasterCard
- По банков път

Депозит
При заявка на дадено пътуване или услуга се заплаща следния депозит (освен, ако не е посочено друго):
- за пътувания под 650 евро депозитът е в размер на 200 евро на човек;
- за пътувания над 650 евро депозитът е в размер на 250 евро на човек.
Сумата на депозита може да бъде по-висока в случаите, когато самолетни билети или друга част от пътуването трябва да бъдат уредени и заплатени дълго преди отпътуване. В случай, че депозитът не бъде платен в посочения срок, сделката се счита за невалидна. Когато Пингвин Травъл поема задължение да кандидатства за визи за своите клиенти (напр. руска, монголска или китайска виза), заедно с депозита се заплащат и съответните такси.

Доплащане
Сумата за доплащане на дадено пътуване или услуга следва да бъде по сметките на Пингвин Травъл най-късно 45 дни преди деня на отпътуване, ако друго не е уговорено. След това самолетните билети и останалите документи по пътуването ще бъдат изпратени на клиента, така че той да разполага с тях най-късно 7 дни преди тръгване.

Цена на пътуването
Базовата цена на едно пътуване обхваща услуги, които са точно уточнени за всяка една дестинация в програмата / ценовата листа / описанието на тура. Също така ще бъде и ясно упоменато доплащането за специални допълнителни услуги при всяко едно пътуване. Всички пакетни цени са базирани на най-ниските възможни цени на самолетни билети на дадена авиокомпания и обикновено включват съответните данъци и такси. Тази цена е ориентировъчна и зависи от наличието на свободни места и избор на авиокомпания. Крайната цена ще бъде потвърдена при заявка и плащане на пътуването. Пингвин Травел не носи отговорност при промяна в цените на самолетните билети, летищните такси или изменения в датите и часовете на полетите.

Промени и поръчване на допълнителни услуги
В случай, че друго не е уговорено важат следните правила: за период по-дълъг от 30 дни преди заявеното пътуване или услуга, промяна на самолетен билет и/или наземна организация, които все още не са окончателно платени се заплаща такса-услуга в размер на 65 евро на човек. Трябва да се има предвид, че са възможни случаи, когато промени не са възможни след потвърждение на поръчани вече услуги или те са
възможни само срещу определена такса. Промени, заявени в по-кратък срок, се възприемат като отказ от поръчаното пътуване и нова заявка. Поръчка на допълнителни услуги: ако клиентът желае да закупи допълнителни услуги или промени вече закупени такива след окончателното плащане на пътуването, се налага такса-услуга в размер 25 евро на човек. Под допълнителни услуги се има предвид екскурзия на място, билети за театър, трансфери и др.

Отказ от пътуване
При отказ от пътуване или услуга до 45 дни преди началната дата на тура или услугата се губи платения депозит. При отказ до 30 дни преди отпътуване или услугата се губи 50% от цената на пътуването или улугата. Ако пътуването или услугата бъде анулирано в срок по-кратък от 30 дни преди тръгване се губи пълната цена на тура. Следва да се вземе под внимание и дали пътуването не се извършва през висок сезон или по-
специално време, когато отказ от пътуването е невъзможен след потвърждение. Внимание: в случаите, когато пакетен ангажимент, хотелска резервация или самолетни билети са обвързани от по-строги изисквания, то тези изисквания ще важат преимуществено и ще бъдат съобщени на клиента при резервацията им. Когато един пътуващ желае все пак да осъществи пътуването, цената на тура ще бъде
актуализирана в съответствие с новия брой пътуващи (например е възможно анулиране на отстъпка за група, плащане на добавка за единична стая и др.). Срокът за възстановяване на суми е 30 дни.

Застраховка по време на пътуването
Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната. Такава застраховка не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. Възможни са по-специални условия за хора над 70-годишна възраст.

Отговорност за обезщетение
Пингвин Травъл ограничава своята отговорност по отношение на суми и правила при самолетен транспорт до разпоредбите на Варшавската конвенция от 1929 г. и нейните последващи изменения и допълнения и съответното национално законодателство; при морския транспорт – до Атинската конвенция и при железопътния транспорт – до конвенцията КОТИФ. Съответната самолетна компания не поема отговорност за събития, които възникват, когато пътниците не са борда на самолета на тази авиокомпания. За отговорността за чекиран багаж се консултирайте с правилата на съответната авиокомпания. Пътникът следва незабавно и преди да е напуснал летището да направи рекламация пред авиокомпанията или неин представител, ако негови вещи са повредени или загубени по време на полет. Изготвя се доклад, който заедно с уведомлението за повреда се изпраща до застрахователната компания на пътуващия.

Задължения на клиента
Клиентът е длъжен да се увери, че пътува с валиден паспорт, както и със съответните визи и ваксинации, когато са необходими. Също така да следи дали неговите имена са правилно изписани и отговарят на тези, които ще пътуват, в самолетните билети и документите за пътуване. Името в самолетния билет трябва да отговаря на начина на изписване на името според паспорта, в противен случай може да се стигне до отхвърляне на пътника при чек-ин на летището. Агенцията не носи отговорност за такова отхвърляне, когато е получила невярна информация, която не е могла предварително да бъде взета под внимание.

Рекламации
Евентуални рекламации по време на пътуването следа да бъдат отправяни към авиокомпанията, представителя на място на агенцията или самата агенция в рамките на разумен срок след като клиентът е забелязал липсата, така че липсата / грешката да бъде уредени незабавно и при минимално неудобство за пътуващия. Когато рекламацията бъде отправена директно към съответната авиокомпания или към представителя на агенцията на място, клиентът трябва да си осигури документ, доказващ, че грешката / липсата не могат да бъдат уредени на място или в случай, че клиентът желае на по-късен етап да заведе дело за обезщетение срещу компанията. Липсата на рекламации обикновено води до загуба на правото да се предявят по-късни искове за обезщетение. Иск за обезщетение следва да бъде писмено отправен към агенцията в рамките на 14 дни след завършване на пътуването.

Време за чек-ин
Препоръчваме ви при пристигане на съответното летище да се информирате за актуалните времена на чек-ин. Информацията, получена от Пингвин Травъл за съответния терминал, гейт или час за пристигане на летище са ориентировъчни, а не задължаващи. Възможна е промяна на терминала или гейта. Затова винаги
проверявайте внимателно тази информация, също и когато се налага смяна на самолета при кратък престой на дадено летище.

Такси и данъци
Една част от дължимите такси са включени в цената на самолетните билети. В същото време има летищни и други свързани с туризма такси, които следва да се платят в брой при отпътуване или на място и които не изискват предварително плащане. Обикновено такива такси се посочват в документите за пътуване. Същевременно отделните държави са суверенни субекти и могат без предупреждение или в твърде кратък срок да наложат нови данъци и такси или да повишат съществуващи такива, което може да доведе до тяхната в промяна в период между заявка на пътуването и отпътуване или между отпътуването и връщането у дома.

Паспорт, виза, ваксинации и др.

Ако пътуващият не притежава български паспорт, туроператорът следва да бъде уведомен за това, за да може да пренасочи клиента към съответното консулство или посолство или да му помогне с допълнителна информация относно формалностите около пътуването. В случай, че такава информация не бъде предоставена, Пингвин Травъл не носи отговорност за последствията като например липсващи документи за пътуването, ваксинации и т.н. Обърнете внимание, че има случаи, когато дадена страна се пресича с влак или кола без престой в нея, но за което се изисква транзитна виза. Паспортът на пътуващия трябва да е валиден поне 6 месеца след датата на пристигане в дестинацията. Когато Пингвин Травъл поема задължението да кандидатства за виза за свой клиент (напр. за Русия) заедно с депозита трябва да се платят и съответните такси. Тези такси не съставляват част от цената на пътуването. Туроператорът не поема отговорност за клиенти, които по една или друга причина не са получили виза или които по една или друга причина са върнати на границата.

Непоявяване, неизползвани услуги
В случай, че клиентът не се е отказал от пътуването и/или не се появи в определеното време на определеното място за отпътуване или не може да започне или завърши пътуването заради липсващи документи за пътуване като например валиден паспорт, необходима виза, атест за ваксинации и т.н. туроператорът има право да задържи цялата сума за пътуването. Ако клиентът изпусне посочен транспорт или по някакъв начин пропусне да се възползва от услуги, които е поръчал, не може изисква възстановяване на сумата за тези неизползвани услуги.

Отговорност на туроператора
Пингвин Травъл, като лицезензиран туроператор носи отговорност да извърши пътуването в съответствие с програмата / ценовата листа / описанието на тура. Пингвин Травъл не поема отговорност за уговорки/обещания, които без негово знание и одобрение са сключени от местни туристически агенти с пътуващите. Пингвин Травъл не носи отговорност за промени, закъснения и др., които са следствие от нарушение на уговорките, стачки, влошени метеорологични условия или събития с непреодолима сила извън контрола на Пингвин Травъл.

Промяна / Анулиране на едно пътуване
Пингвин Травъл си запазва правото при минимум 2-седмично предизвестие да предприема необходими промени или да анулира едно групово пътуване поради липса на достатъчен брой туристи или поради обстоятелства, върху които туроператорът и неговите партньори нямат влияние или не са имали възможност да предвидят. Ако след това клиентът откаже да предприеме пътуването цялата платена от него сума ще му бъде възстановена без той да има право на допълнителни искове.

Промяна на цената след сключване на сделката
Цените са базирани на актуалните такси, тарифи и валутни курсове. Пингвин Травъл си запазва правото да променя цената след сключване сделката при определени случаи. Повишение на цената може да се осъществи поради промени в транспортните разходи, сред които увеличение на цените на горивата, такси, данъци или акцизи за определени услуги като летищни такси или други подобни. Повишението на цената следва да бъде съобщено възможно най-скоро и най-късно 14 дни преди началото на пътуването и не може да надхвърля 10% от рекламираната цена на пътуването. Ако тези условия не са спазени, клиентът има право да анулира пътуването без да заплаща неустойка за това. Все пак отказът от пътуване следва да се съобщи на Пингвин Травъл след като клиентът е бил информиран за повишаване на цената. При понижаване на цените клиентът следва да бъде уведомен незабавно. При промени в посока надолу в рамките на 14 дни преди отпътуване, клиентът няма право да изисква намаляване на крайната цена. Във
връзка с пътувания, чиято цена е дадена в евро/лева повишаване или намаляване на цената може да се реализира според следните принципи: при промяна на цена на самолетни билети, както и на съответните им такси, ако тя надхвърля 10 евро; промяна във валутния курс при повече от + 5% или – 10% спрямо курса в дена на издаване на ценовата листа. Промяната на цената би обхванала само тези разходи, засягащи актуалната валута, а не цялата пакетна цена. Цените на всичко в ценовата листа с изключение на самолетните билети, се базират на съответен курс на долара или еврото. Пример: ако курсът на долара се увеличи с повече от 5%, то тогава например ще се повиши със съответната сума нощувка в хотел в Монголия. Пакети, които съдържат самолетен билет и наземен ангажимент няма да повишат цената си със съответната сума от промяната на курса, тъй като само част от пакета е базирана на чужда валута. Обикновено промяна на курса на долара с повече от 5% би увеличило пакетната цена с 2-3%. Понижаване на цените не означава автоматична промяна на цените на хотели и наземен ангажимент, например заради промени във валутния курс.

Откривателско пътуване:
Откривателско пътуване е понятие, което се отнася за групово пътуване до нова дестинация с водач, както и за пътуване, което се организира за първи път от агенцията. Откривателските пътувания на Пенгуин Травъл са до екзотични и автентични дестинации, които са непознати за повечето туристи и туристическото предлагане не е добре развито. С този тип пътувания целим да изследваме и да разкрием тайните на тези нови дестинации. Понякога е невъзможно да се планират всички детайли по тези пътувания и промените в плана нерядко са част от изследването на дестинацията. Затова от участниците в откривателско пътуване се изисква търпение, активно участие и гъвкавост. Ако сте спонтанни и отворени за приключения и неочаквани изненади на път, ще се насладите на разнообразие от култури и невероятни природни красоти по време на нашите откривателски пътувания. Те се предлагат на по-ниска цена, отколкото ако е редовно пътуване, а в повечето случаи цената е най-добрата, която може да се намери за съответната дестинация.

Други условия
Моля, имайте предвид, че са възможни някои печатни грешки, както и промени в цената, като последствие от променени условия на закупуване на един продукт. Ценовата листа важи до издаване на нова. Цената с включен самолетен билет е ориентировъчна и зависи от наличието на свободни места и избор на авиокомпания. Крайната цена ще бъде потвърдена при заявка и плащане на пътуването.

С посещаването на този уебсайт Вие се съгласявате да получавате рекламни съобщения от Пенгуин Травъл.

Важно! Цената е на човек в двойна стая. Ако пътувате сам(а), трябва да платите за настаняване в единична стая при поръчка на пътуването, дори и да имате желание да делите двойна стая с непознат човек от групата. Дали има възможност за делене на стая се потвърждава след като се запишат всички участници в групата. Ако е налице такава възможност и двете страни се съгласят, платената сума за единично настаняване ще бъде върната.

Островът на Буда (Шри Ланка) 1098 BGN, 10 дни

Островът на Буда (Шри Ланка)

Кой би предположил, че на сравнително малкия остров Цейлон, който все стои в сянката на голямата...
Еквадор и островите Галапагос 5978 BGN, 12 дни

Еквадор и островите Галапагос

Чували ли сте някога термина „ мега разнообразна държава”? Тази идея се появява за...
Най-доброто от Мексико. Групов тур с български водач 3783 BGN, 10 дни

Най-доброто от Мексико. Групов тур с български водач

Oткрийте Мексико с този десетдневен тур! Ще започнем пътуването си в космополитната столица...
Покажи всичко» Новини и обновления

11.11.2021 15:13

Централна Азия - всичко, което трябва да знаем преди пътуване в региона (Част 2)

Централна Азия продължава да бъде един от най-рядко посещаваните региони в света. Тук се намират т. нар ”Станове” - бившите съветски републики Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизстан. Ако се върнем по-назад във времето пък, това е регионът, през който е минавал Пътя на коприната, свързващ Азия и Европа, където са воювали гръцки и персийски армии и където...


11.11.2021 14:20

Централна Азия - всичко, което трябва да знаем преди пътуване в региона (Част 1)

Централна Азия продължава да бъде един от най-рядко посещаваните региони в света. Тук се намират т. нар ”Станове” - бившите съветски републики Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизстан. Ако се върнем по-назад във времето пък, това е регионът, през който е минавал Пътя на коприната, свързващ Азия и Европа, където са воювали гръцки и персийски армии и където...


22.03.2021 14:15

Стартиране изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.092-0615-C01

На 21-12-2020 г. ПЕНГУИН ТРАВЪЛ ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-2.092-0615-C01 по проект с наименование „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и...


07.08.2020 11:55

7 интересни факта за Афганистан

  7 интересни факта за Афганистан Повече от десетилетие Афганистан беше споменаван в новините предимно с Талибаните, тероризма, бурките и брадите. Но страната е много повече от това. Това е страна с древни традиции и култура. Представяме ви 7 любопитни факти за Афганистан, които ще променят мнението ви за страната. 1. Първите маслени картини са нарисувани в Афганистан Може да не ви се...