Гурунгите - ловците на див мед

27.02.2018 14:05

Гурунгите  - ловците на див мед

 От стотици години в района на Северен Непал е запазена традицията за събирането на див мед. Малцина са избраните да го добиват.  Те са част от етническата група на Гурунгите, която обитава различните части на Непал. Подобно на шерпите те са коренно население.

Кошерите, разположени на 2500 – 3000 м. н.в. на отвесните хималайски скали, са обитавани от пчелата Apis laboriosa. Това е най-голямата пчела на планетата като достига до 3 см. големина

Преди церемонията по събиране на мед, която  се провежда 2 пъти годишно, местните жители правят жертвоприношение. Чрез ритуала умилостивяват скалните богове. Достигането на кошерите преминава изключително опасна пътека. След това с дим и опушване се прогонват пчелите. Гурунгите висят на 200 метрова и доста крехка на вид стълба.  Пробиват кошерите с т.нар. пръчка "танго". Местните хора споделят смирено  "Ние сме приели, че ще ни жилят пчелите". Медът, казват че е халюциогенен и има силно прочистващо действие върху организма.